Blog Yomi – Yevamos #20

In our previous Mishna on דף כ׳ עמוּד א we learned that the רַבָּנָן ordained a category of שְׁנִיּוֹת לָעַרָיוֹת or second-order abominations, as when the יְבָמָה is a grandmother or granddaughter of the יָבָם. In that even he is prohibited from performing יִבּוּם and must do חַלִיצָה instead. We begin today on דף כ״א עמוּד א, ten lines from the top.

אָמַר רָבָא: רֶמֶז לִשְׁנִיּוֹת מִן הַתּוֹרָה מִנַּיִן — שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי אֶת כל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵל עָשׂוּ אַנְשֵׁי הָאָרֶץ״, ״הָאֵל״ — קָשׁוֹת, מִכְּלָל דְּאִיכָּא רַכּוֹת, וּמַאי נִינְהוּ — שְׁנִיּוֹת (The complete pasuk is: כִּ֚י אֶת־כּל־הַתּוֹעֵבֹ֣ת הָאֵ֔ל עָשׂ֥וּ אַנְשֵֽׁי־הָאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֣ר לִפְנֵיכֶ֑ם וַתִּטְמָ֖א הָאָֽרֶץ.) The pasuk is inferring that these are the harsh ones or severe transgerssions that are abominable (intercourse with one’s mother, mother-in law, sister, daughter, etc.), therefore there must be less severe transgressions, and these are what we’re calling שְׁנִיּוֹת or secondary ones.

The Gemara then considers a related question of which is worse, sexual promiscuity via עריות, or cheating in weights and measures: דְּאָמַר רַבִּי לֵוִי: קָשֶׁה עוֹנְשָׁן שֶׁל מִדּוֹת יוֹתֵר מֵעוֹנְשָׁן שֶׁל עֲרָיוֹת, שֶׁזֶּה נֶאֱמַר בָּהֶן ״אֵל״, וְזֶה נֶאֱמַר בָּהֶן ״אֵלֶּה״. This seems like an odd comparison, on which Rashi notes:

עריות אפשר בתקנה – כל זמן שלא הוליד ממזר יפרוש הימנה ויתחרט אבל מדות גזל את הרבים הו ואינו יודע למי יחזיר ואע”ג דקיימא לן יתקן בהם צרכי רבים לאו תשובה מעלייתא הו

In other words, in commerce it would be impossible to track down all of the public that one duped through unscrupulous business practice and do appropriate תְּשׁוּבָה. But in the case of עריות the parties involved are well-known. The Gemara then brings two sources from שְׁלֹמֹה הַמֶלֶך, one in קהלת and one in משׁלי, substantiating that he dealt with שְׁנִיּוֹת לָעַרָיוֹת in his day. Rabbi Stern pointed out an interesting תוספות here:

רב יהודה אמר ואזן וחקר – והא דאמר בפרק שני דעירובין בשעה שתיקן שלמה נטילת ידים ועירובין יצאת בת קול ואמרה כו’ ולא חשיב שניות שמא אחר בת קול תקנה

Regarding this, Rabbi Stern cited Sruly Bornstein who quoted a חַתַם סוֹפֶר on מַסֶכֶת שַׁבַּת דף י״ד, that the שְׁנִיּוֹת לָעַרָיוֹת is not מְתַּקֵן anything – it’s intent is to prevent an averah. The בַּת קוֹל regarding נטילת ידים and עירובין, which innovated regarding a תַּקָנָה for the public to be able to wash one’s hands and carry in a public domain , addressed problems that were already in existence causing an an averah. That is why the בַּת קוֹל went out to confirm that yes, these were effective solutions, in contrast to the potential averah that may come about for some individuals who succumb to שְׁנִיּוֹת לָעַרָיוֹת.

At this juncture Rabbi Stern shared an interesting observation. The Gemara is going to go into detail about שְׁנִיּוֹת לָעַרָיוֹת, but it seems like we have a natural disinclination for עַרָיוֹת involving a grandmother or granddaughter. Among Yiddin, this second-order עֶרְוָה is every bit as taboo as the primary עֶרְוָה involving one’s mother or daughter. But is that something we should take for granted? The Gemara in Sanhedrin, דף ס״ד עמוּד א, says the following:

ת”ש (נחמיה ט, ד) ויזעקו בקול גדול אל ה’ אלהיהם מאי אמור אמר רב יהודה ואיתימא ר’ יונתן בייא בייא היינו דאחרביה לביתא וקליא להיכלא וקטלינהו לצדיקי ואגלינהו לישראל מארעייהו ועדיין הוא מרקד בינן כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן בתר דאביקו ביה

At one point בְּנֵי יִשְׂרָאֵל had a tremendous inclination toward avoda zara. They felt that this was responsible for the destruction of the בֵּית הַמִקְדָשׁ. So they cried out and prayed to Hashem for the יצר הרע toward idolatry to be eradicated, and sure enough it was! Seeing that it was an auspicious time to have their תְּפִילוֹת answered, they prayed to have immorality eradicated as well:

אמרי הואיל ועת רצון הוא ניבעי רחמי איצרא דעבירה בעו רחמי אימסר בידייהו

Apparently a symbolic chicken was involved. The problem is that the inclination toward reproduction was wiped out so completely, that chickens stopped reproducing entirely and there were no eggs to be had. So they gouged the poor chicken’s eyes out (apparently that was better than choking the chicken) while praying that the reproductive instinct be restored, and this was effective in limiting sexual urge to the extent that a person is no longer aroused to commit incest with his close relatives:

חבשוהו תלתא יומי איבעו ביעתא בת יומא לחולה ולא אשכחו אמרו היכי נעביד ניבעי פלגא פלגא מרקיעא לא יהבי כחלינהו לעיניה אהני ביה דלא איגרי איניש בקרובתיה

So it makes sense, Rabbi Stern opines, that שְׁלֹמֹה הַמֶלֶך had to make this decree against שְׁנִיּוֹת לָעַרָיוֹת because that was well in advance of the episode involving the אַנְשֵׁי כְּנֶסֶת הַגְדוֹלָה effectively removing the urge toward immorality with one’s relatives. And here’s an observation on my part. Perhaps the effectiveness of the chicken in the mediation above is the reason why it is the centerpiece of “shlugging kaparos” to atone for our sins before Yom Kippur. And as Rabbi Stern might say, I like it because I said it. 😉

Before we get into the Daf’s identification of who the שְׁנִיּוֹת לָעַרָיוֹת are, let’s take a look at our favorite picture book, צִיוּרִים לְמַסֶכֶת יְבָמוֹת, pages130 and 131. Page 131 lists eight שְׁנִיּוֹת (with their corresponding forbidden linkage):

 1. אם אמו (via אמו)
 2. אם אביו (via אם אמו)
 3. אשת אבי אביו (via אשת אביו)
 4. אשת אבי אמו (via אשת אבי אביו)
 5. אשת אחי האב מן האם (via אשת אחי האב מן האב)
 6. אשת אחי האב מן האב (via אשת אחי האב מן האם)
 7. כלת בנו (via כלתו)
 8. כלת בתו (via כלת בנו)

There is vertical as well as horizontal interaction here, with the נִידוֹן as the central character being involved a) within his generation, b) one generation up, c) two generations up, d) one generation down, and e) two generations down. There are two linkages on p. 131 that are permitted, אשת חמיו and אשת חורגו, with an איבעיא on אשת אחי האם מן האם. With that backdrop, let’s take a look at the Gemara:

תָּנוּ רַבָּנַן, מָה הֵם שְׁנִיּוֹת: אֵם אִמּוֹ, וְאֵם אָבִיו, וְאֵשֶׁת אֲבִי אָבִיו, וְאֵשֶׁת אֲבִי אִמּוֹ, וְאֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאֵם, וְאֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאָב, וְכַלַּת בְּנוֹ, וְכַלַּת בִּתּוֹ. וּמוּתָּר אָדָם בְּאֵשֶׁת חָמִיו וּבְאֵשֶׁת חוֹרְגוֹ, וְאָסוּר בְּבַת חוֹרְגוֹ. וְחוֹרְגוֹ מוּתָּר בְּאִשְׁתּוֹ וּבִתּוֹ

What are the secondary forbidden relationships that were prohibited?

 1. His mother’s mother
 2. His father’s mother
 3. His father’s father’s wife
 4. His mother’s father’s wife
 5. The wife of his father’s maternal half brother
 6. The wife of his mother’s paternal half brother
 7. His son’s daughter-in-law
 8. His daughter’s daughter-in-law

A man is permitted to take his father-in-law’s former wife, provided she is not the mother of his wife, and his stepson’s wife, if the stepson died or divorced her. And he is prohibited from marrying the daughter of his stepson. And it is permitted for one’s stepson to marry the stepfather’s wife or daughter. This stems in part from the pasuk:

עֶרְוַ֥ת אִשָּׁ֛ה וּבִתָּ֖הּ לֹ֣א תְגַלֵּ֑ה אֶֽת־בַּת־בְּנָ֞הּ וְאֶת־בַּת־בִּתָּ֗הּ לֹ֤א תִקַּח֙ לְגַלּ֣וֹת עֶרְוָתָ֔הּ שַׁאֲרָ֥ה הֵ֖נָּה זִמָּ֥ה הִֽוא

Next comes relationships that Rav identifies, summarized in our picture book on pages 132 and 133.

אָמַר רַב, אַרְבַּע נָשִׁים יֵשׁ לָהֶן הֶפְסֵק. נָקֵיט רַב בִּידֵיהּ תְּלָת: אֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאָב, וְאֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאֵם, וְכַלָּתוֹ. וּזְעֵירִי מוֹסִיף אַף אֵשֶׁת אֲבִי אִמּוֹ. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, וְסִימָנָיךְ: דְּעִילַּאי, דְּרַב

On which Rashi comments: ד’ נשים שניות יש להן הפסק – שלמעלה מהן ולמטה מהן מותר. אבל האחרות כגון אם אמו אין להם הפסק שלמעלה הימנה עד סוף כל הדורות הויא נמי שנייה וכן אשת אבי אביו ואם אבי אביו למעלה מהן עד לעולם אסור כגון אשת אבי אבי אביו ואם אבי אבי אביו

Well I’ll leave you to the rest of the video, which provided the scorecard enabling you to continue following the generations up, down, and parallel.

About Leonard J. Press, O.D., FAAO, FCOVD

Developmental Optometry is my passion as well as occupation. Blogging allows me to share thoughts in a unique visual style.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Blog Yomi – Yevamos #20

 1. doctuhdon says:

  עַרָיוֹת with vertical & horizontal interaction ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s